ניוזלטר

חוזר לקוחות – הפחתת שיעור מס הרכישה לרוכשי דירה נוספת

קרא עוד


חוזר לקוחות - עדכון אודות פסק דין של בגץ המורה על ביטול תעודת מחלה גורפת לעובדים בבידוד

קרא עוד


חוזר לקוחות - השתתפות מזמין שירות בשימוע לפני פיטורים

קרא עוד


נגיף הקורונה - עדכון בדבר הגשה מקוונת לבקשה למתן היתר להוצאת עובד מוגן לחל"ת

קרא עוד


משבר נגיף הקורונה - תקנות שעת חירום

קרא עוד


חוזר קורונה - ביטול הפטור מקבלת היתר להוצאת עובדים מוגנים לחל"ת

קרא עוד


הודעה ללקוחות - פעילות במהלך פסח

קרא עוד


משבר נגיף הקורונה - הוצאת עובדים מוגנים מכוח חוק עבודת נשים לחל"ת, ללא צורך בהיתר ממשרד העבודה והרווחה

קרא עוד


משבר נגיף הקורונה - יפויי כח מתמשך

קרא עוד


משבר נגיף הקורונה - סיכול חוזה

קרא עוד


משבר נגיף הקורונה - תקנות שעת חירום בדבר הגבלת פעילות - עדכון בדיקת חום גוף

קרא עוד


משבר נגיף הקורונה - צמצום כוח אדם נוסף

קרא עוד


משבר נגיף הקורונה - תקנות שעת חירום בדבר הגבלת פעילות

קרא עוד


חוזר בנושא משבר הקורונה- תקנות שעת חירום

קרא עוד


חוזר קורונה - הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

קרא עוד


חוזר בנושא משבר הקורונה - זכאות עובד, אשר מקבל הטבות בזמן חל"ת, לדמי אבטלה

קרא עוד


חוזר לקוחות - הנחיות נשיאות המגזר העסקי בישראל

קרא עוד


חוזר לקוחות - דרישות לצורך קבלת היתר להוצאת עובד המוגן מפני פיטורים לחל"ת

קרא עוד


חוזר לקוחות - הנחיות בקשר עם וירוס הקורונה

קרא עוד


חוזר לקוחות - נגיף הקורונה - זכויות עובדים

קרא עוד


חוזר לקוחות - נגיף הקורונה הנחיות משרד הבריאות

קרא עוד


חוזר לקוחות - השבת כספי פיצויי פיטורים לידי מעסיק

קרא עוד


חוזר לקוחות - תיקון לתקנון למניעת הטרדה מינית במקום העבודה

קרא עוד


חוזר לקוחות - עדכון אודות הוראות צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות

קרא עוד


חוזר לקוחות - הבהרה לצו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות

קרא עוד


חוזר לקוחות - הנחיות חדשות לאופן שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה

קרא עוד


חוזר לקוחות – תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017

קרא עוד


חוזר לקוחות - מס ריבוי דירות

קרא עוד


חוזר לקוחות - עדכוני חקיקה הגדלת מכסת ימי החופשה, הקטנת השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה והארכת תקופת התיישנות תביעה לדמי הבראה

קרא עוד


הרכבת 58, מגדל אלקטרה סיטי, קומה 14, תל אביב 6777016| 03-7775200 | office@bas-law.co.il