ניוזלטר

חוזר לקוחות - השבת כספי פיצויי פיטורים לידי מעסיק

קרא עוד


חוזר לקוחות - תיקון לתקנון למניעת הטרדה מינית במקום העבודה

קרא עוד


חוזר לקוחות - עדכון אודות הוראות צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות

קרא עוד


חוזר לקוחות - הבהרה לצו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות

קרא עוד


חוזר לקוחות - הנחיות חדשות לאופן שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה

קרא עוד


חוזר לקוחות – תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017

קרא עוד


חוזר לקוחות - מס ריבוי דירות

קרא עוד


חוזר לקוחות - עדכוני חקיקה הגדלת מכסת ימי החופשה, הקטנת השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה והארכת תקופת התיישנות תביעה לדמי הבראה

קרא עוד


הרכבת 58, מגדל אלקטרה סיטי, קומה 14, תל אביב 6777016| 03-7775200 | office@bas-law.co.il