מנהלת משרד

מור היא מנהלת המשרד, ואחראית על התפקוד השוטף של כלל פעילותו המשפטית והעסקית של המשרד.

מור בעלת ניסיון רב בניהול אדמיניסטרטיבי ותחתיה צוות מקצועי התומך בפעילות השוטפת של כלל עורכי הדין